Bli med å skap inkluderende arbeidsplasser, vipps valgfritt beløp til 542 518

Spiring.no - Social Impact 2020

Vi er så heldige å være blant de 30 som er plukket ut som en Impact Startup i Norge 2020. Det er en ære for oss å få anerkjent vårt sosiale arbeid med å øke sysselsettingen.

Lik og følg oss på Facebook

Hilsen oss i Spiring.no

Spiring.no på 1-2-3

Hvem er vi til for?

Spiring skal sysselsette folk med tidligere ruserfaring for å hindre tilbakefall til rus.

Hva gjør vi?

Opplæring innen lokal produksjon, salg og distribusjon av mikrogrønt.

Hvordan gjør vi det?

Individuelt tilpasset deltakelse og høy relevans til erfaring og motivasjon for hver enkelt som starter i spiring

Hvorfor gjør vi det?

Samfunnsøkonomiske besparelser, lavterskeltilbud for de som ønsker arbeid. Gi alle mulighet til å oppleve meningsfull tilhørighet gjennom det å være en bidragende part i samfunnet.