Grønt fra Lille Blad

Spiring vokser!

Maja Heger
02.07.2021

Spriring er veldig glad for å inngå samarbeid med den norske grønt-produsenten Lille Blad.

Lille Blad dyrker salat, krydderurter og mikrogrønt året rundt, i høyteknologiske lokaler i Askim.

I et beskyttet miljø framstilles grønnsakene innendørs ved hjelp av samme metode som vi i Spiring bruker. Hydroponi krever hverken jord eller sprøytemidler, og benytter dessuten mindre vann enn tradisjonelle dyrkemetoder. Høyt gjenbruk frigjør ferskvann til andre formål.

Energibehov til dyrkingen vil i stor grad dekkes av solceller, og maten er kortreist. Lille Blad har en visjon om at grønnsakene ikke skal ha reist lenger enn 1 time før den kan spises.

At innendørs dyrking frigjør landbruksareal og har en framtid i Norge, er toppen av kransekaka.

Spiring og Lille Blad er svært entusiastiske og ser fram til å videreutvikle samarbeidet for sysselsetting og miljøvennlig matproduksjon!

Besøk Lille Blads hjemmeside her 🥬