Bli med å skap inkluderende arbeidsplasser, vipps valgfritt beløp til 542 518

Grønt fra Lille Blad

Spiring vokser!

Spiring er veldig glad for å inngå samarbeid med den norske grønt-produsenten Lille Blad.

Maja Heger
02.07.2021

Lille Blad dyrker salat, krydderurter og mikrogrønt året rundt, i høyteknologiske lokaler i Askim.

I et beskyttet miljø framstilles grønnsakene innendørs ved hjelp av samme metode som vi i Spiring bruker. Hydroponi krever hverken jord eller sprøytemidler, og benytter dessuten mindre vann enn tradisjonelle dyrkemetoder. Høyt gjenbruk frigjør ferskvann til andre formål.

Energibehov til dyrkingen vil i stor grad dekkes av solceller, og maten er kortreist. Lille Blad har en visjon om at grønnsakene ikke skal ha reist lenger enn 1 time før den kan spises.

At innendørs dyrking frigjør landbruksareal og har en framtid i Norge, er toppen av kransekaka.

Spiring og Lille Blad er svært entusiastiske og ser fram til å videreutvikle samarbeidet for sysselsetting og miljøvennlig matproduksjon!

Besøk Lille Blads hjemmeside her 🥬

Spiring.no på 1-2-3

Hvem er vi til for?

Spiring skal sysselsette folk med tidligere ruserfaring for å hindre tilbakefall til rus.

Hva gjør vi?

Opplæring innen lokal produksjon, salg og distribusjon av mikrogrønt.

Hvordan gjør vi det?

Individuelt tilpasset deltakelse og høy relevans til erfaring og motivasjon for hver enkelt som starter i spiring

Hvorfor gjør vi det?

Samfunnsøkonomiske besparelser, lavterskeltilbud for de som ønsker arbeid. Gi alle mulighet til å oppleve meningsfull tilhørighet gjennom det å være en bidragende part i samfunnet.