Bli med å skap inkluderende arbeidsplasser, vipps valgfritt beløp til 542 518

Andre og Maja fra spiring.no

Månedsbrev mai

Gjenåpning i Oslo gjør at vi tar opp aktiviteten.

Maja Heger
02.06.2021

Siden pandemihånderingen har medført nedstegning av våre hovedkunder - restauranter og serveringssteder - har produksjonen av spirer naturlig nok vært redusert.

Vi har allikevel holdt aktiviteten i gang med opplæring av nye medarbeidere, sponsorjakt og markedsføring av Spiring.no, samt tilrettelegging for økt aktivitet når samfunnet nå sakte men sikkert åpnes igjen.

Vi har vært så heldige å få økonomisk støtte fra NAV, og dermed fått muligheten til å gå til innkjøp av to el-lastesykler. Slik kan vi på en miljøvennlig måte utvide leveringsradiusen for våre, allikevel svært kortreiste, spirer.

For øyeblikket dyrker vi mikrogrønnsaker som brokkoli, reddik og erter i bydelens lokaler i Sofienbergparken. Vi har også lokaler tilgjengelig i Rosenborggata, og er på utkikk etter ytterligere egnede lokaler.

Vi har blitt flere medarbeidere, og har fått styrket kreftene innen dyrking, salg og kommunikasjon.

Hver fredag framover kommer vil til å ha stand på Youngstorget, hvor vi vil selge friske spirer og varme vafler. Vi håper så mange som mulig vil komme forbi og hilse på oss!

Vi gjenopptar regulær utlevering av mikrogrønt så snart situasjonen tillater det.

Spiring.no har stand på Youngstorget

Rigging av stand

Andre forteller om Spiring til forbipasserende

André snakker med en nysgjerrig forbipasserende

Spirings vipps

Spiring.no på 1-2-3

Hvem er vi til for?

Spiring skal sysselsette folk med tidligere ruserfaring for å hindre tilbakefall til rus.

Hva gjør vi?

Opplæring innen lokal produksjon, salg og distribusjon av mikrogrønt.

Hvordan gjør vi det?

Individuelt tilpasset deltakelse og høy relevans til erfaring og motivasjon for hver enkelt som starter i spiring

Hvorfor gjør vi det?

Samfunnsøkonomiske besparelser, lavterskeltilbud for de som ønsker arbeid. Gi alle mulighet til å oppleve meningsfull tilhørighet gjennom det å være en bidragende part i samfunnet.