André presenterer Spiring på Knutepunktkonferansen 2024. André forteller om Spiring.no på Knutepunktkonferansen 2024.

Spiring.no presenterte seg på Knutepunktkonferansen

Knutepunktkonferansen er en viktig arena for å diskutere løsninger på utfordringer innen naturvern og eiendomsutvikling. Den samler ulike aktører for å fremme dialog og samarbeid, noe som er avgjørende for en bærekraftig fremtid. Vi i Spiring.no fikk fortelle om mikrogrønt og vårt sosiale entreprenørskap.

Alfa Sommersol
30.05.2024

I dag fikk vi i Spiring.no presentere oss på Knutepunktskonferansen 2024. André Sjørup Anker fra Spiring.no holdt et foredrag om sosialt entreprenørskap og hvordan vi løser samfunnsproblemer gjennom produksjon av mikrogrønt. Han snakket om vår ansettelsespraksis, der vi gir arbeid til mennesker i utenforskap, spesielt rehabiliterte rusavhengige.

Tusen takk til Antonella Anselmo Stokstad hos Estate Kunnskap for invitasjonen. Og muligheten til å vise frem Spiring.no, og vårt viktige arbeid for å støtte FNs bærekraftsmål 3, 8 og 10. Bærekraftsmålene omfatter god helse, anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mindre ulikhet.

Knutepunktkonferansen 2024 er en del av Business Arena og ble arrangert av Bane NOR Eiendom med temaet "Bygg på grått, ikke grønt!". Fokuset i år, var på naturvern og eiendomsutvikling.

Andre forteller om mikrogrønt med mening på knutepunktkonferansen 2024 Mikrogrønt med mening - André Sjørup Anker på podiet

Det var flere interessante foredrag og diskusjoner innen miljø, samfunnsansvar og bærekraftig arealutnyttelse, og byutvilking. Temaer som ble belyst var blant annet arealnøytralitet, arbeidsreserven, bygging på grå arealer og viktigheten av samarbeid på tvers av private selskaper og offentlig sektor.

Anne Linn Kumano-Ensby, prosjektleder i NRK, presenterte arbeidet med NRK-artikkelen "Norge i rødt, hvitt og grått" og TV-serien "Oppsynsmannen". Hun viste hvordan kunstig intelligens har avslørt 44.000 inngrep i naturen, spesielt relatert til veier og toglinjer. Hun fremhevet viktigheten av å bygge på grå arealer og gjenbruke eksisterende traseer.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, snakket om arealnøytralitet som verktøy i arealplanlegging. Dette er viktig for å oppfylle naturavtalen og bevare naturen.

Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower, la vekt på betydningen av S-en i ESG (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring). Hun snakket om viktigheten av å aktivere arbeidsreserven og øke kompetansen i samfunnet.

Vi i Spiring.no er stolte over å få vist frem vårt sosiale entreprenørskap og være en del av fremtidens bærekraftige Norge.

Ønsker du et foredrag med Spiring.no hos din bedrift?

Ja takk, jeg vil gjerne høre mer om Spiring.no

Hvorfor velge Spiring.no?

Spiring på 1-2-3

Spiring

Hvem er vi til for?

De med erfaring med rus som ønsker en meningsfull jobb og som vil samarbeide om vårt formål

Hva gjør vi?

Opplæring av produksjon, salg og distribusjon av mikrogrønt lokalt. Vi produserer mikrogrønt til restauranter og kantiner i lokalområdet.

Hvordan gjør vi det?

Minimumsdeltakelse og tilpasset relevans for hver enkelt som starter i Spiring.no

Hvorfor gjør vi det?

Enorme samfunnsøkonomiske besparelser, lavterskeltilbud for de som ønsker arbeid. Gi alle mulighet til å oppleve en meningsfull tilhørighet til samfunnet de bor i og være en viktig brikke i samfunnet.

FN-s Bærekraftsmål

Vi i Spiring fokuserer på FNs bærekraftsmål og her kan du lese litt om hvordan vi gjør dette.

Bestilling og levering

Her finner du informasjon om bestilling og levering av mikrogrønt med mening!

Lær mere om Spiring her

Impact Startup

Vi er veldig glade for å være en del av Impact Startup allumniselskaper, og for å ha fått muligheten til å være en del av de sosiale initiativene som Ferd har gitt støtte gjennom sitt akseleratorprogram.