Vår produksjon

Her finner du informasjon om Spirings mikrogrønt. Vi produserer mikrogrønt på Alna i Oslo. Vår produksjon av mikrogrønt sysselsetter personer som står utenfor arbeidsmarkedet – mennesker som har erfaring som tidligere rusavhengige eller har opplevd psykisk uhelse. Vi produserer mikrogrønt som spirer ved hjelp av hydrokultur og vertikal dyrking i høyden, lokalt og har et tett sammarbeid med Blå Kors i Oslo.

Våre Produkter