Bli med å skap inkluderende arbeidsplasser, vipps valgfritt beløp til 542 518

Forhåndssalg av spirer til ideelle spisesteder og restauranter

Bli en SpireVipps du også!

Kjøp to kasser spirer til Blå Kors. Gi Tommy og Chan en mulighet for jobb samtidig som du gir sunne mikrogrønnsaker til Blå Kors kontaktsenter.

Vi forhåndsselger nå 5000 kasser a 250 kr som går direkte til ideelle spisesteder og restauranter.

Dette for å gi Tommy og Chan en menigsfull jobb.

Slik gjør du det:

  1. Åpne vipps på telefonen
  2. Scan QR-koden eller Vipps til 542 518
  3. Velg beløp og kjøp
  4. Fortell verden at du er en spirevipp ved å klikke på knappen.

Del til facebook

spiring.no blåkors.no

Spiring.no på 1-2-3

Hvem er vi til for?

Spiring skal sysselsette folk med tidligere ruserfaring for å hindre tilbakefall til rus.

Hva gjør vi?

Opplæring innen lokal produksjon, salg og distribusjon av mikrogrønt.

Hvordan gjør vi det?

Individuelt tilpasset deltakelse og høy relevans til erfaring og motivasjon for hver enkelt som starter i spiring

Hvorfor gjør vi det?

Samfunnsøkonomiske besparelser, lavterskeltilbud for de som ønsker arbeid. Gi alle mulighet til å oppleve meningsfull tilhørighet gjennom det å være en bidragende part i samfunnet.