Bli med å skap inkluderende arbeidsplasser, vipps valgfritt beløp til 542 518

Vi takker for støtten fra vår sponsor AquaGen

AquaGen forsker, avler og produserer frem lakse- og regnbueørretrogn til havbruksnæringen. De har sitt hovedsete i Trondheim, men har flere produksjonsavdelinger rundt omkring i Norge og globalt. Rogna de produserer blir gjennom oppdrettere til den flotte, norske laksen som nytes av sjømatglade mennesker over hele verden.

AquaGen har valgt å støtte oss i Spiring.no i vårt arbeid med sysselsetting av tidligere rusavhengige og oppfordrer alle andre til å støtte vårt arbeid. Vi setter utrolig stor pris på bidraget de gir oss, og takker mange ganger. Les mer om AquaGen - og det de gjør

Spiring.no takker for støtten fra AquaGen

Spiring.no på 1-2-3

Hvem er vi til for?

Spiring skal sysselsette folk med tidligere ruserfaring for å hindre tilbakefall til rus.

Hva gjør vi?

Opplæring innen lokal produksjon, salg og distribusjon av mikrogrønt.

Hvordan gjør vi det?

Individuelt tilpasset deltakelse og høy relevans til erfaring og motivasjon for hver enkelt som starter i spiring

Hvorfor gjør vi det?

Samfunnsøkonomiske besparelser, lavterskeltilbud for de som ønsker arbeid. Gi alle mulighet til å oppleve meningsfull tilhørighet gjennom det å være en bidragende part i samfunnet.