Presentasjon av Spiring.no

I følge HELFO koster tilbakefall til rus samfunnet så mye som 2 000 000 kr per år per person. Professor Thomas Clausen, Direktør ved Nasjonalt Senter for Rusforskning Bekrefter at 80 - 90 prosent av de som går igjennom avrusing faller tilbake til rus. EUs narkotikarapport 2019 plasserer Norge i toppen med nær 1800 rusrelatere dødsfalll pr år.

80% er uten utdanning eller arbeid etter avrusing. Dette tallet har vært stabilt siden 2013 og jeg er en av dem som har opplevet dette. Tidligere rusavhengige har ikke fritid, de har bare tid - og tid og ensomhet er fienden som fører til tilbakefall og i verste fall død. Men håpet er lysegrønt!

Hvorfor velge Spiring.no?

Spiring på 1-2-3

Spiring

Hvem er vi til for?

De med erfaring med rus som ønsker en meningsfull jobb og som vil samarbeide om vårt formål

Hva gjør vi?

Opplæring av produksjon, salg og distribusjon av mikrogrønt lokalt. Vi produserer mikrogrønt til restauranter og kantiner i lokalområdet.

Hvordan gjør vi det?

Minimumsdeltakelse og tilpasset relevans for hver enkelt som starter i Spiring.no

Hvorfor gjør vi det?

Enorme samfunnsøkonomiske besparelser, lavterskeltilbud for de som ønsker arbeid. Gi alle mulighet til å oppleve en meningsfull tilhørighet til samfunnet de bor i og være en viktig brikke i samfunnet.

FN-s Bærekraftsmål

Vi i Spiring fokuserer på FNs bærekraftsmål og her kan du lese litt om hvordan vi gjør dette.

Bestilling og levering

Her finner du informasjon om bestilling og levering av mikrogrønt med mening!

Lær mere om Spiring her

Impact Startup

Vi er veldig glade for å være en del av Impact Startup allumniselskaper, og for å ha fått muligheten til å være en del av de sosiale initiativene som Ferd har gitt støtte gjennom sitt akseleratorprogram.