Bli med å skap inkluderende arbeidsplasser, vipps valgfritt beløp til 542 518

Presentasjon av Spiring.no

I følge HELFO koster tilbakefall til rus samfunnet så mye som 2 000 000 kr per år per person. Professor Thomas Clausen, Direktør ved Nasjonalt Senter for Rusforskning Bekrefter at 80 - 90 prosent av de som går igjennom avrusing faller tilbake til rus. EUs narkotikarapport 2019 plasserer Norge i toppen med nær 1800 rusrelatere dødsfalll pr år.

80% er uten utdanning eller arbeid etter avrusing. Dette tallet har vært stabilt siden 2013 og jeg er en av dem som har opplevet dette. Tidligere rusavhengige har ikke fritid, de har bare tid - og tid og ensomhet er fienden som fører til tilbakefall og i verste fall død. Men håpet er lysegrønt!

Spiring.no på 1-2-3

Hvem er vi til for?

Spiring skal sysselsette folk med tidligere ruserfaring for å hindre tilbakefall til rus.

Hva gjør vi?

Opplæring innen lokal produksjon, salg og distribusjon av mikrogrønt.

Hvordan gjør vi det?

Individuelt tilpasset deltakelse og høy relevans til erfaring og motivasjon for hver enkelt som starter i spiring

Hvorfor gjør vi det?

Samfunnsøkonomiske besparelser, lavterskeltilbud for de som ønsker arbeid. Gi alle mulighet til å oppleve meningsfull tilhørighet gjennom det å være en bidragende part i samfunnet.