Victor Fors tester Spirings mikrogrønt Kjøkkensjefen Victor Fors ved restaurant Argent tester lukt og smak av spirene som Tommy Olssen (stående) har dyrket fram. André Sjørup Anker forklarer samtidig hva bedriften Spiring.no er. FOTO: BRITT GLOSVIK

Slår ned fienden med spirer

To SOSIALE ENTREPRENØRER og tusenvis av små spirer har gitt tidligere rusmisbrukere ei ny framtid. Med på laget har de erfarne gründere.

Saken ble publisert i Kommunal Rapport nr 29. 1. Oktober 2020
Av: BRITT GLOSVIK [email protected]

Tommy Olsen sjekker de små rødbetspirene som han snart skal levere til restauranter i Oslo sentrum. Dette har han gjort tre ganger i uka det siste halvåret. Å gjør noe nyttig, er motivasjonen hans.

– Jeg hadde så mye tid til overs. Tida er en fiende, sier Olsen.

Bedriften Spiring.no gir nå Olsen en mulighet for å fylle tida med noe matnyttig.

– Arbeidslivet er ikke nødvendigvis tilrettelagt for dem som har problemer med å få seg jobb, men vi har gode erfaringer, sier Alfa Sommersol, som sammen med André Sjørup Anker fkk ideen til den lille bedriften Spiring.no. Tommy Olsen har vært med fra starten, og for få dager siden fikk han en ny kollega; Rune Bondesen. De har begge dyrkingskompetanse og håper at de innen jul kan få lønn for arbeidet de gjør i bedriften.

Håper på en lastesykkel

Gjennom møter med brukere av Blå Kors’ virksomheter så de sosiale entreprenørene Sommersol og Anker grunnlaget for en bedrift. Hovedmålet måtte være å få tidligere rusmisbrukere i arbeid, og at disse skulle jobbe med noe som var miljøvennlig og bærekraftig. På en kronglete vei gjennom ulike lokaler, koronapandemi og stengte restauranter, stiller nå bydel Grünerløkka i Oslo opp med et egnet rom hvor spirer kan dyrkes. Rundt 20 restauranter i Oslo serverer for tiden spirer fra fre ulike frø dyrket i nærområdet. Gründerne, samt Olsen og Bondesen bærer kassene med spirer med egne hender rundt til restaurantene et par ganger i uka. De jobber med en kampanje for å folkefinansiere ei tralle – eller aller helst en lastesykkel.

På vei for å levere mikrogrønt Rune Bondesen, Alfa Sommersol og Tommy Olssen er på vei for å levere nydyrkdede spirer til oslo-restauranter. En dag håper de å få på plass ei tralle, eller aller helst en lastesykkel så de slipper å bære spirene. De jobber alle tre i Spiring.no - FOTO: BRITT GLOSVIK

Hjelp fra erfarne gründere

Da Sommersol og Anker startet opp bedriften, hadde de mange ideer, men lite erfaring. Gjennom programmet Impact StartUp WORK får Spire-grunnleggerne nå hjelp og støtte av mer erfarne gründere. Investeringsselskapet Ferd Sosiale Entreprenører er en av partnerne i programmet. Gjennom et halvt års program får de kjørt seg både på strategi, salg, økonomi og verdien av nettverk. Anker mener de har spart mye tid og krefter på å lære av erfarne. – Vi har blitt klokere på hvordan vi skal gjøre dette, og hvordan komme til et resultat. Jeg ser forskjell bare den siste måneden, sier Anker.

Minister med på laget

En høy andel av mennesker som har vært på rehabilitering, faller tilbake i rusen. Innovasjon fra sosiale entreprenører er viktige for å få flere i arbeid, ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen FOTO: regjeringen.no

– I en krevende tid er det spennende å se folk som tenker nytt. Jeg mener ofentlig sektor i større grad bør inkludere løsninger fra sosiale entreprenører. Vi må legge til rette for at kreative sosiale entreprenører kan bidra til å løse utfordringene våre med utenforskap. Samtidig som vi også må overvåke resultatene, sier han.

Arbeidsverktøy

André Sjørup Anker mener at et nettverk og det å lære av erfarne sosiale gründere gjør det lettere å bygge en bærekraftig bedrift. – Det kan gi en kortere vei å gå, sier han. Han får støtte fra programleder for Impact StartUp WORK, Marte Sootholtet. Hun mener mange sosiale entreprenører har stor vilje, men at de brenner opp kruttet underveis mot målet. Impact StartUp WORK handler om å fnne nye måter å få til arbeidsinkludering.
– Vi har landet på et konsept som er lett å selge, sier Anker. Norsk Institutt for bioøkonomi(NIBIO) skal forske på hvilke resultater Spiring.no kan få til.

André Anker André Sjørup Anker er en av gründerne bak Spiring.no FOTO: BRITT GLOSVIK

Kommunesamarbeid

Impact StartUp WORK samarbeider med de andre nordiske landene. I tillegg til å dele erfaringer, jobber de med å etablere et nettverk rundt ofentlige anskaffelser. Målet er å skape en arena der sosiale entreprenører kan forstå, utvikle og svare efektivt på ofentlige behov. Samtidig kobler SamarbeidsLaben kommuner som er interessert i samarbeid med sosiale entreprenører. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i 2017 ut inspirasjonsheftet «Veier til samarbeid». Med bakgrunn i dette har KS og Ferd Sosiale Entreprenører utviklet et arbeidsverktøy som skal gjøre det mulig for kommuner og sosiale entreprenører å bli konkrete i samarbeidet. Kjøkkensjefen Victor Fors ved restaurant Argent tester lukt og smak av spirene

Marte Sootholtet Programleder for Impact StartUp WORK, Marte Sootholtet FOTO: BRITT GLOSVIK

En selger blir født

Bondesen og Olsen har levert en kasse spirer til én restaurant i Oslo sentrum. Nå står en ny mulig kunde for døra. Olsen viser fram rødbetspirene, kjøkkensjefen Victor Fors ved Sanguine Brasseri konsentrerer seg, tygger og smaker mens Anker forklarer konseptet bak «Spiring», at de som jobber der er tidligere rusmisbrukere. Bondesen står litt i bakgrunnen, observerer. Det er tross alt bare hans andre dag på jobb. Men så klarer han ikke å holde tilbake budskapet. Han forklarer efektivt kjøkkensjefen hvilke spirer de kan levere, hvor nyttige de er og at bedriften selvsagt er feksibel med hvor mye og hvor ofte de kan levere. En selger er født.

DETTE KJENNETEGNER SOSIALE ENTREPRENØRER

Hvorfor velge Spiring.no?

Spiring på 1-2-3

Spiring

Hvem er vi til for?

De med erfaring med rus som ønsker en meningsfull jobb og som vil samarbeide om vårt formål

Hva gjør vi?

Opplæring av produksjon, salg og distribusjon av mikrogrønt lokalt. Vi produserer mikrogrønt til restauranter og kantiner i lokalområdet.

Hvordan gjør vi det?

Minimumsdeltakelse og tilpasset relevans for hver enkelt som starter i Spiring.no

Hvorfor gjør vi det?

Enorme samfunnsøkonomiske besparelser, lavterskeltilbud for de som ønsker arbeid. Gi alle mulighet til å oppleve en meningsfull tilhørighet til samfunnet de bor i og være en viktig brikke i samfunnet.

FN-s Bærekraftsmål

Vi i Spiring fokuserer på FNs bærekraftsmål og her kan du lese litt om hvordan vi gjør dette.

Bestilling og levering

Her finner du informasjon om bestilling og levering av mikrogrønt med mening!

Lær mere om Spiring her

Impact Startup

Vi er veldig glade for å være en del av Impact Startup allumniselskaper, og for å ha fått muligheten til å være en del av de sosiale initiativene som Ferd har gitt støtte gjennom sitt akseleratorprogram.