Grønt fra Lille Blad

Spiring vokser!

Spiring er veldig glad for å inngå samarbeid med den norske grønt-produsenten Lille Blad.

Maja Heger
02.07.2021

Lille Blad dyrker salat, krydderurter og mikrogrønt året rundt, i høyteknologiske lokaler i Askim.

I et beskyttet miljø framstilles grønnsakene innendørs ved hjelp av samme metode som vi i Spiring bruker. Hydroponi krever hverken jord eller sprøytemidler, og benytter dessuten mindre vann enn tradisjonelle dyrkemetoder. Høyt gjenbruk frigjør ferskvann til andre formål.

Energibehov til dyrkingen vil i stor grad dekkes av solceller, og maten er kortreist. Lille Blad har en visjon om at grønnsakene ikke skal ha reist lenger enn 1 time før den kan spises.

At innendørs dyrking frigjør landbruksareal og har en framtid i Norge, er toppen av kransekaka.

Spiring og Lille Blad er svært entusiastiske og ser fram til å videreutvikle samarbeidet for sysselsetting og miljøvennlig matproduksjon!

Besøk Lille Blads hjemmeside her 🥬

Hvorfor velge Spiring.no?

Spiring på 1-2-3

Spiring

Hvem er vi til for?

De med erfaring med rus som ønsker en meningsfull jobb og som vil samarbeide om vårt formål

Hva gjør vi?

Opplæring av produksjon, salg og distribusjon av mikrogrønt lokalt. Vi produserer mikrogrønt til restauranter og kantiner i lokalområdet.

Hvordan gjør vi det?

Minimumsdeltakelse og tilpasset relevans for hver enkelt som starter i Spiring.no

Hvorfor gjør vi det?

Enorme samfunnsøkonomiske besparelser, lavterskeltilbud for de som ønsker arbeid. Gi alle mulighet til å oppleve en meningsfull tilhørighet til samfunnet de bor i og være en viktig brikke i samfunnet.

FN-s Bærekraftsmål

Vi i Spiring fokuserer på FNs bærekraftsmål og her kan du lese litt om hvordan vi gjør dette.

Bestilling og levering

Her finner du informasjon om bestilling og levering av mikrogrønt med mening!

Lær mere om Spiring her

Impact Startup

Vi er veldig glade for å være en del av Impact Startup allumniselskaper, og for å ha fått muligheten til å være en del av de sosiale initiativene som Ferd har gitt støtte gjennom sitt akseleratorprogram.