Andre og Maja fra spiring.no

Månedsbrev mai

Gjenåpning i Oslo gjør at vi tar opp aktiviteten.

Maja Heger
02.06.2021

Siden pandemihånderingen har medført nedstegning av våre hovedkunder - restauranter og serveringssteder - har produksjonen av spirer naturlig nok vært redusert.

Vi har allikevel holdt aktiviteten i gang med opplæring av nye medarbeidere, sponsorjakt og markedsføring av Spiring.no, samt tilrettelegging for økt aktivitet når samfunnet nå sakte men sikkert åpnes igjen.

Vi har vært så heldige å få økonomisk støtte fra NAV, og dermed fått muligheten til å gå til innkjøp av to el-lastesykler. Slik kan vi på en miljøvennlig måte utvide leveringsradiusen for våre, allikevel svært kortreiste, spirer.

For øyeblikket dyrker vi mikrogrønnsaker som brokkoli, reddik og erter i bydelens lokaler i Sofienbergparken. Vi har også lokaler tilgjengelig i Rosenborggata, og er på utkikk etter ytterligere egnede lokaler.

Vi har blitt flere medarbeidere, og har fått styrket kreftene innen dyrking, salg og kommunikasjon.

Hver fredag framover kommer vil til å ha stand på Youngstorget, hvor vi vil selge friske spirer og varme vafler. Vi håper så mange som mulig vil komme forbi og hilse på oss!

Vi gjenopptar regulær utlevering av mikrogrønt så snart situasjonen tillater det.

Spiring.no har stand på Youngstorget

Rigging av stand

Andre forteller om Spiring til forbipasserende

André snakker med en nysgjerrig forbipasserende

Hvorfor velge Spiring.no?

Spiring på 1-2-3

Spiring

Hvem er vi til for?

De med erfaring med rus som ønsker en meningsfull jobb og som vil samarbeide om vårt formål

Hva gjør vi?

Opplæring av produksjon, salg og distribusjon av mikrogrønt lokalt. Vi produserer mikrogrønt til restauranter og kantiner i lokalområdet.

Hvordan gjør vi det?

Minimumsdeltakelse og tilpasset relevans for hver enkelt som starter i Spiring.no

Hvorfor gjør vi det?

Enorme samfunnsøkonomiske besparelser, lavterskeltilbud for de som ønsker arbeid. Gi alle mulighet til å oppleve en meningsfull tilhørighet til samfunnet de bor i og være en viktig brikke i samfunnet.

FN-s Bærekraftsmål

Vi i Spiring fokuserer på FNs bærekraftsmål og her kan du lese litt om hvordan vi gjør dette.

Bestilling og levering

Her finner du informasjon om bestilling og levering av mikrogrønt med mening!

Lær mere om Spiring her

Impact Startup

Vi er veldig glade for å være en del av Impact Startup allumniselskaper, og for å ha fått muligheten til å være en del av de sosiale initiativene som Ferd har gitt støtte gjennom sitt akseleratorprogram.