Hydroponisk innendørs anlegg med spirende brokkoli, erter, solsikker og reddik

Hydrokultur

I følge Store Norske Leksikon er hydrokultur eller hydroponisk dyrking å dyrke planter i næringsløsning uten jord. Næringsløsningen må da inneholde alle de stoffene som plantene trenger. Hydrokultur altså en metode for dyrking av planter uten jord, ved hjelp av løsninger som bruker vann med mineraler og næringsstoffer for å drive frem planten.

Alfa Sommersol
28.08.2023

De næringsstoffene som brukes i hydrokultur kan komme fra mange ulike kilder som fiskeekskrementer, husdyrgjødsel, kunstgjødsel eller kunstig næring.

Vi i Spiring.no dyrker mikrogrønt med hydroponi. Vi benytter kokosmatter som gromedium og vi produserer i hovedsak brokkili, reddik, karse, erter og solsikker. Men man kan også dyrke andre planter som salater, urter, tomater, paprika og marihuana.

Fordeler ved hydrokultur

Hydroponisk dyrkning tilbyr mange fordeler, en av dem er en mindre bruk av vann. For å dyrke 1 kg tomater i jord kreves 400 liter vann, men ved hjelp av hydroponisk dyrkning behøver man bare 70 liter.

På grunn av vannmangel, vil det i fremtiden være mulig å dyrke egen mat ved hjelp av hydroponi i tøffe miljøer uten mye tilgjengelig vann.

Spiring bruker hydroponisk dyrking til å bl.a dyrke mikrogrønt av typene brokkoli, erter, reddik, karse, sennep og solsikker. Vi dyrker innendørs i et tilfluktsroom på Alna i Oslo og leverer til lokale restauranter og kantiner.

I tillegg til å dyrke i vann er det vanlig å dyrke vertikalt gjerne i hyller. Les mer om vertikal dyrking her

Impact Startup

Vi er veldig glade for å være en del av Impact Startup allumniselskaper, og for å ha fått muligheten til å være en del av de sosiale initiattivene som Ferd har gitt støtte gjennom sitt akselerator program.