Få ruspasienter ut av en ond sirkel

Å få en ruspasient ut av en ond sirkel er først og fremst veldig bra for den enkelte rusmisbruker. De får en bedre livskvalitet, bedre helse, og en meningsfull tilværelse.

Samfunnsøkonomisk betyr det en gevinst, og for virksomheter er dette bra. Vi trenger mangfold, vi trenger å vise folk at det nytter, og vi trenger å vise at ved hjelp av en liten innsats fra mange kan vi nå langt. Veldig langt.

Gjennom samtaler med oss har gjester hos Blå Kors ytret et savn etter noe meningsfylt å gå til etter behandling mot rusmisbruk. Det finnes få, om noen, tilbud for dem i dag. Dette gjør at de lett faller tilbake til gamle uvaner og misbruk, og fortsetter sitt utenforskap. Dette vil vi gjøre noe med gjennom vårt spireprosjekt.

Vi ønsker å gi rusmisbrukere et meningsfullt alternativ etter rehabilitering gjennom dyrking av spirer til servering på Blå Kors’ egne kafeer i tillegg til salg til lokale kafeer og restauranter som leveres til fots eller med fraktesykkel. Slik får Blå Kors’ gjester sunne og næringsrike spirer i maten, arbeidserfaring og kontakt med nye, rusfrie miljøer samt mulighet til å tjene penger på en ærlig måte. Ikke minst får de noe meningsfylt å fylle dagen sin med.

Våre spirer blir produsert i sentrum av Oslo. De som dyrker, er rusmisbrukere som selv har dyrket hasj og marihuana hjemme til eget bruk. De kan dette. De vet hva de gjør for de har kompetansen inne. Kundene våre er restauranter og spisesteder i Oslo som kjøper en kasse eller to i uken. For dem betyr et par hundre kroner i uken ikke så mye, men for våre ansatte betyr det en bedre tilværelse og en måte å tjene penger på.

For å holde det håndterbart, dyrker vi kun fire ulike spiretyper. Spirene dyrkes hydroponisk, en metode som også er kjent som karsemetoden. Det vil si at vi bruker vann til dyrking, ikke jord eller noe annet. Arbeidsoppgaven består i å sørge for optimale groforhold ved blant annet å sørge for godt renhold, testing av vannkvaliteten, tilrettelegge for såing osv. Spirene trenger tett oppfølging før de er klare for levering. Ved å velge hydroponi som dyrkingsmetode tar vi utgangspunkt i kunnskap flere av Blå Kors’ gjester alt innehar, nemlig dyrking av (forbudte) planter i vann. Dermed anerkjenner vi kunnskap de alt har, spiller videre på den og øker derfor sjansen til å lykkes, en følelse mange dessverre ikke har opplevd så ofte før. I tillegg til å lykkes med dyrkingen får de trent sosiale ferdigheter ved å selge spirer og skaffe nye kunder. De får også trening i å takle tilbakemeldinger som ros og/eller konstruktiv kritikk.

Vi har dyrket spirer i Oslo sentrum siden april 2018 og i januar 2019 gjorde spiresalget at vi kunne lønne én person i 20% stilling som gartner, i Juni gikk han over i jobb hos en anleggsgartner på østlandet.

Blå Kors Oslo bidrar inn i prosjektet med lokaler til å produsere. Nå skal vi etablere prosjektet i andre byer i Norge hvor Blå Kors befinner seg. Per dags dato har vi fem andre byer som gjerne vil starte og drive prosjektet: Fredriksstad, Bergen, Gjøvik, Drammen og Alta. Vi vet at det finnes egnede lokaler i disse byene til vårt prosjekt, men vi mangler penger for å komme i gang inkludert midler til opplæring av Blå Kors’ gjester og de som har det overordnede ansvaret. Vi har lagt opp til at Blå Kors’ gjester i størst mulig grad skal lykkes og kjenne at de mestrer oppgavene. Mestringsfølelsen er en viktig faktor for at prosjektet er en suksess, og justeres etter hva den enkelte føler at den mestrer.

Det er viktig at vi leverer varer av høy kvalitet. Dette har vi i følge våre kunder, lykkes med. De er også fornøyde med informasjonen de får underveis, og ikke minst gir de oss tilbakemelding på at prosjektet dekker et ønske de har om å bidra med noe til nærmiljøet. De setter også pris på månedsbrevet, hvor de får mulighet til å følge oss gjennom prosessen, slik at de får eierskap til prosjektet.

Usikkerheten i dette prosjektet, er at vi vil ha med oss mennesker som har behov for å bli sett og bygget opp slik at de kan takle motstand de møter. Derfor er det viktig for oss at vi også klarer å bygge team slik at vi har flere å spille på dersom noen ikke klarer å jobbe en dag.

Har du spørsmål eller ønsker mere informasjon ta gjerne kontakt med oss per epost: [email protected]